ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์  อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                       วันที่ 27  พฤศจิกายน  2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  กานต์ประชา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคุณปรีด์เปรมสุดา  มหาปัญญาวงศ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์  อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณที่ดินก่อสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร)

Read More