โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 26 สิงหาคม 2559  ดร. ภัคจิรา  นักบรรเลง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  334  คน จากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เข้ารับฟังแนวทางการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยนเรศวรและข้อมูลการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Please select some images.