NUIC ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุดทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. Dr. Eugenia A Boa รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ Read more

NUIC ร่วมพิธีทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี และพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.15 น. ดร. สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติอาจารย์ศรั Read more

NUIC ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. อาจารย์ศรัณยพร เกิดเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนา Read more

ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัทวงษ์พาณิชย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร. สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้ว Read more