ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก คุณ Shinichiro Ikeshita และคุณศตพร แทนธานี จากวิทยาลัย Anabuki ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย อาจารย์รชตวัน ลิมกาญจนา Read more

โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ SSC-R กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยซานเซบัสเตียน Read more

NUIC ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

NUIC ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวราง Read more

NUIC ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุดทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. Dr. Eugenia A Boa รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ Read more

KM: การฝึกอบรม “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel”

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบ Read more