ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 5 สถาบัน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคว Read more

วิทยาลัยนานาชาติมอบของที่ระลึกร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติใน อบต.ท่าโพธิ์

วิทยาลัยนานาชาติร่วมส่งความสุขให้กับน้องๆในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในวาระวันเด็กแห่งชาติ โดยมีตัวแทนจากอ Read more

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีเปิดอาคารบริการสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลั Read more

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชน ม.นเรศวร การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

    ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นส.วริศนันท์ พิมพากรณ์ นิสิต Read more