ชมรม “HR Club” ร่วมบรรเทาภัยน้ำท่วมแก่ผู้ประสบภัยชาวพิษณุโลก

จากผลของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดพิษณุโลกทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ อ.วังทอง และอีกหลายพื้นท Read more

วิทยาลัยนานาชาติ เตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาสำหรับนิสิตและเพื่อให้ Read more

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนามูลนิธิ พล.อ.ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์

    ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ บุคลากรวิทยาลัยนานา Read more

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ สนุกสนานกับการเรียนรู้ Live Streaming กับผู้เชี่ยวชาญจาก CITCOMS

เมื่อวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CENTER FOR INFORMATI Read more

ประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย อ.ศรัณย์พร เกิดเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร Read more

Dr.Oleg Shovkovyy ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน The 13th International Conference on Business, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP)

Dr.Oleg Shovkovyy อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน The 13th Read more

วิทยาลัยนานาชาติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการ และบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมแสดงความยินดี Read more