ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Oleg Shovkvyy ได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากงาน The 11th ASEAN+9 International Conference on Business, Economics ,Finance and Innovation

วิทยาลัยนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ Dr.Oleg Shovkvyy  ที่ได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากงาน The 11th ASEAN+9 International Conference on Business, Economics ,Finance and Innovation ในหัวข้อ “Opportunities and Challenges for Global Read more