ขอแสดงความยินดีนิสิตของวิทยาลัยนานาชาติ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนลินรัตน์ รองเมือง นิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 วิท Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ รร. สวรรค์อนันวิทยา จ. สุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.50-15.50 น. หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย Read more

ขอแสดงความยินดีกับ 3 นิสิตของวิทยาลัยนานาชาติ ที่เข้ารับรางวัล PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018 สร้างเครือข่ายเยาวชนในอาเซียน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 ดร. สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย Dr Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-11.30 น. : สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ Read more