ผู้บริหาร Universal Business School Sydney (UBSS) ประเทศออสเตรเลีย หารือการทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ

  ผู้บริหาร Universal Business School Sydney (UBSS) ประเทศออสเตรเลีย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุวะนันท์ ผู้ประสารนงาน BUSS เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือในการพิจารณาจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือทางว Read more

ภาพตัวแทนนิสิตวิทยาลัยนานาชาติในการเปิดตัว NU Ambassadors

ภาพตัวแทนนิสิตวิทยาลัยนานาชาติในการเปิดตัว NU Ambassadors จากแต่ละคณะ หนึ่งในกิจกรรมภายในงาน “มหกรรมคอนเสิร์ตหน้าหอ Mornor Over Heat 2019” ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา หน้าหอพักนิสิต NU DORM อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในปีนี้ วิทยาล Read more

National competition of tourism and hospitality at NIDA

  ตัวแทนนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (Tourism) เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้ Read more

อธิการบดี San Sebastian College-Recoletos ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    Rev. Father Nemesio Tolentin, OAR อธิการบดี San Sebastian College-Recoletos เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผู้อำนวยการวิทยาล Read more

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change Adaptation – the Challenging Role of Higher Education Institutions

    มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ The Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change Adaptation – the Challenging Role of Higher Educatio Read more

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชน ม.นเรศวร การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

    ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นส.วริศนันท์ พิมพากรณ์ นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชน ม.นเรศวร ในการเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวั Read more

วิทยาลัยนานาชาติร่วมแสดงความยินดีกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ16ปี ก้าวสู่ปีที่ 17

  วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสต Read more

กิจกรรมน้อมรำลึกถึงในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

    เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ขึ้น ในการนี้ บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ภายในงาน Read more

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการปิดห้องเชียร์

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมโครงการปิดห้องเชียร์ โครงการปิดห้องเชียร์เปรียบเสมือนบทสรุปของกิจกรรม ของนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร “ห้องเชียร์” เ Read more

KM เตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์สู่การใช้ AUN-QA

วิทยาลัยนานาชาติ จัดอบรม KM เรื่อง AUN-QA ให้กับคณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ในการเข้าสู่การใช้ AUN-QA ในการประเมินหลักสูตรและเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้าสู่ระดับอาเซียน ในครั้งนี้นำโดย อาจารย์ปรินทิรา Read more