ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ เยือน ญี่ปุ่น ประชุมร่วมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ดร. สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ Dr. Eugenia A. Boa รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศ Read more

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมรดน้ำขอพรอธิการบดี เนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. สุพิชญา มีสาดผู้อำนวย Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของวิทยาลัยนานาชาติ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Marco Polo ภายใต้กรอบ European Commission (Erasmus Plus)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 2 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Mobility in Read more