โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ SSC-R กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยซานเซบัสเตียน Read more