งานมุทิตาจิต ประจำปี 2562

งานมุทิตาจิต ประจำปี 2562 ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีบุคลากรหลายท่านที่เคยให้การสนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งเป็นวิทยากรผู้ทรงเกียรติ และผู้สนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ ในด้านต่างๆตลอดมา เนื่อ Read more

โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.สุพิชญา มีสาด และ นส. จุฑามาศ อ่ำเทศ รวมทั้งนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกา Read more

ชมรม “HR Club” ร่วมบรรเทาภัยน้ำท่วมแก่ผู้ประสบภัยชาวพิษณุโลก

จากผลของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดพิษณุโลกทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ อ.วังทอง และอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางชมรม “HR Club” ของวิทยาลัยนานาชาติได้ร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยทางชมรมได้รับข Read more

วิทยาลัยนานาชาติ เตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาสำหรับนิสิตและเพื่อให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น  จึงได้เปิดรายวิชาสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Read more

NUIC คึกคัก เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Bogie Run

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวิ่ง Bogie Run และกิจกรรมการเต้นแอโรบิค ในโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นิสิตจากสถาบันการศึกษา ในเขตภาคเหนือ Read more