ชมรม “HR Club” ร่วมบรรเทาภัยน้ำท่วมแก่ผู้ประสบภัยชาวพิษณุโลก

จากผลของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดพิษณุโลกทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ อ.วังทอง และอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางชมรม “HR Club” ของวิทยาลัยนานาชาติได้ร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยทางชมรมได้รับข Read more