ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัทวงษ์พาณิชย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร. สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัทวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจประชาสังคม และการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อหาความร่วมมือในการปรับปรุงหลักสูตรและเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในท้องถิ่น แต่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ