โครงการ IBM Seminar on Cross- Cultural Work in International Business

วันนี้ เวลา 9.00 น. ห้อง nuic 309 วิทยาลัยนานาชาติได้รับเกียรติจากคุณสมบูรณ์ วิวัฒน์ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (ประเทศไทย) ผู้นำทางด้านลูกอม ขนมหวานระดับโลกชั้นนำ เช่น M&M’s ชอคโกแลตยี่ห้อ Mars เป็นต้น คุณสมบูรณ์มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกือบ 30 ปี ทำให้สามารถบรรยายและยกตัวอย่างวิธีการทำงานที่มีลักษณะข้ามวัฒนธรรมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และปราศจากความขัดแย้ง โดยมีหลักสำคัญ 3 ประการ คือ respect, understand และ engagement ในการนี้นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาอื่นๆ ได้มีเข้าใจความสำคัญและการจัดการงานกับบุคคลที่มาจากต่างวัฒนธรรมมากขึ้น วิทยาลัยนานาชาติต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูง