ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก คุณ Shinichiro Ikeshita และคุณศตพร แทนธานี จากวิทยาลัย Anabuki ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย อาจารย์รชตวัน ลิมกาญจนาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต อาจารย์ ยูกิโกะ วรสิงห์ ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก คุณ Shinichiro Ikeshita และคุณศตพร  แทนธานี จากวิทยาลัย Anabuki ประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมเยียนวิทยาลัยนานาชาติและในการนี้ได้มีการนำเสนอหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัย รวมถึงหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น เพื่อให้นิสิตวิทยาลัยนานาชาติที่สนใจจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้รับทราบข้อมูล