วิทยาลัยนานาชาติร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการ และบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี