นิทรรศการส่งเสริม 30 อาชีพ เฉลิมฉลอง 30 ปี มน.

มหาวิทยาลัยนเรศวรเฉลิมฉลองครบรอบ 30ปี ด้วยการจัดงานนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ 30 อาชีพ เพื่อชุมชนและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้าจากหลากหลายอาชีพ

ในการนี้ ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย ดร. Eugenia A.Boa รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารเอกาศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร