นักร้องมัธยมเสียงเทพ ประชันเสียงร้องในการแข่งขัน NUIC STAR 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประกวดการแข่งขันร้องเพลง NUIC STAR 2019 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงศักยภาพภาษาอังกฤษผ่านการร้องเพลงสากล โดยมุ่งหวังให้เกิดการกระตุ้นให้นักเรียนและนิสิตใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น โดยในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียนในเขต 9จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ร่วมส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน และส่งกองเชียร์มาให้กำลังใจ กว่า100 คน