นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ สนุกสนานกับการเรียนรู้ Live Streaming กับผู้เชี่ยวชาญจาก CITCOMS

เมื่อวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION SERVICES) นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ กว่า 30 คน ได้เข้ารับการอบรม Live Streaming จาก คุณดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงาน เปิดสตูดิโอสอนขั้นตอนการ Live Streaming บนช่องทางต่างๆ ได้รู้จักอุปกรณ์ และได้ทดสอบการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ค ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานิสิตผ่านกิจกรรมเรียนรู้นี้นับเป็นสื่อการสอนที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในโลกโซเชียลมีเดีย ที่นิสิตสามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลอีกด้วย