ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนามูลนิธิ พล.อ.ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนามูลนิธิ พล.อ.ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ ปีที่ 24 และเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 85

โดย พล.อ.ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ งานจัดขึ้น วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562  ณ ที่ทำการมูลนิธิ จังหวัดพิษณุโลก