ชมรม “HR Club” ร่วมบรรเทาภัยน้ำท่วมแก่ผู้ประสบภัยชาวพิษณุโลก

จากผลของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดพิษณุโลกทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ อ.วังทอง และอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางชมรม “HR Club” ของวิทยาลัยนานาชาติได้ร่วมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยทางชมรมได้รับข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมและสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการจากทางภาครัฐ จากนั้นทางชมรม นำโดย นายปกรณ์ มีเที่ยง (ประธานชมรม) และ Dr. Eugenia A. Boa (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม) จึงได้ริเริ่มการแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการรับบริจาคน้ำ อาหารกระป๋อง เทียน และอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัย ด้วยความช่วยเหลือจากคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ เจ้าหน้าที่ อาจารย์และนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ จึงทำให้ภารกิจช่วยเหลือนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี