ดอนไม้หวาย เดอะ มูฟวี่” ละครของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

จบลงไปแล้วกับละครดอนไม้หวายเดอะมูฟวี่ของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ที่จัดโดยรายวิชาของAj. Chon Ne Ville ที่เปิดประสบการณ์ให้นิสิตทุกคนได้มีส่วนร่วมกับละครเรื่องนี้ทำให้นิสิตได้รู้ขั้นตอนการทำละครในภาคภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่คิดบทแคสตัวละครออกแบบฉากคิดคอสตูมฝึกซ้อมบทบริหารจัดการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและกำกับละครจนถ่ายทอดออกมาสมบทบาทเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าชมในวันนี้

ทั้งนี้ละครได้จัดแสดงขึ้นในวันที่1 ตุลาคม2562 ณ ห้องNUIC 309 ชั้น3 อาคารวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร