นิสิตวิทยาลัยนานาชาติได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการปิดห้องเชียร์

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมโครงการปิดห้องเชียร์
โครงการปิดห้องเชียร์เปรียบเสมือนบทสรุปของกิจกรรม ของนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

“ห้องเชียร์” เป็นกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น โดยโครงการปิดห้องเชียร์นี้ ตัวแทนจากแต่ละคณะจะมานำเสนอกิจกรรมที่ได้ทำไป รวมทั้งการแชร์ประสบการณ์ และการแก้ปัญหาต่างๆระหว่างการทำกิจกรรม

ทั้งนี้นำโดย ดร. สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ อาจารย์รชตวัน ลิมกาญจนาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต รวมทั้งนิสิตได้เข้าร่วมโครงการปิดห้องเชียร์นี้ โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้แชร์ประสบการณ์ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะวางสำหรับกิจกรรมในอนาคตที่เกิดขึ้นในปีถัดไป ซึ่งตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานครั้งนี้