กิจกรรมน้อมรำลึกถึงในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ขึ้น
ในการนี้ บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ภายในงานทุกคนได้จุดเทียน และร่วมร้องเพลงชาติ ร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง ณ ลานสมเด็จ มหาวิทยาลัยนเรศวร