นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชน ม.นเรศวร การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นส.วริศนันท์ พิมพากรณ์ นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชน ม.นเรศวร ในการเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จัดโดยงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยงานนี้ เหล่านิสิตและชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมงานและระลึกถึงคุณค่าของน้ำ รวมทั้งเป็นการขอบคุณและขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งเทศกาลลอยกระทงที่จัดขึ้นในประเทศไทยนั้นเชื่อกันว่า ผู้คนที่ลอยกระทงสามารถลอยเอาสิ่งที่ไม่ดีหรือโชคร้ายต่างๆออกไปจากชีวิต และเป็นการเริ่มต้นที่ดีของปีถัดไปอีกด้วย