อธิการบดี San Sebastian College-Recoletos ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

Rev. Father Nemesio Tolentin, OAR อธิการบดี San Sebastian College-Recoletos เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ดร.สุพิชญา มีสาด และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและประชุมหารือถึงความร่วมมือในการบริหารจัดการหลักสูตร การฝึกงานของนิสิต การวิจัย และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งทางวิทยาลัยนานาชาติคาดหวังว่าหลังจากการประชุมหารือร่วมกันครั้งนี้จะสามารถสานความสัมพันธ์ของสองวิทยาลัยได้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น