วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีเปิดอาคารบริการสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีเปิดอาคารบริการสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติยังได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งอาคารบริการสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์ เปิดให้บริการด้านธาราบำบัด ฟิตเนส ซาวน่าและสตรีม แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในเดือนมกราคมนี้