วิทยาลัยนานาชาติมอบของที่ระลึกร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติใน อบต.ท่าโพธิ์

วิทยาลัยนานาชาติร่วมส่งความสุขให้กับน้องๆในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในวาระวันเด็กแห่งชาติ โดยมีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์เข้ามารับมอบของที่ระลึกจากรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งมอบของให้กับน้องๆต่อไป ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรมวัดยางเอน หมู่ 6 บ้านยางเอน จังหวัดพิษณุโลก