รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันนี้ เวลา 09.30 น. อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ซึ่งเป็นห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาที่ 7 โดยเปิดให้บริการให้กับนิสิต บุคลากร ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร