นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ เป็นตัวแทน มน. ไปแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษที่ ม.ราชภัฏลำปาง

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ นส.สุภัคศรันย์ อุ่นอบ นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 และ นส. ธนพร บุญวุฒิวิวัฒน์ นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563