วิทยาลัยนานาชาติจัดเทศกาล Holi Festival

Holi “โฮลี" หมายถึง “การส่งท้ายปีเก่า" เป็นเทศกาลฉลองรื่นเริงที่มีพื้นเพมาจากความเชื่อในศาสนาฮินดูในช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยชาวฮินดูจะออกมาเล่นสาดสีใส่กัน โฮลีจัดขึ้น 2 วันในช่วงเดือนมีนาคม (แรม 1 ค่ำ เดือน 4) เทศกาลนี้เรียกอีกอย่างว่า “เทศกาลแห่งสีสัน" เนื่องจากผู้คนจะออกมาเฉลิมฉลองด้วยการสาดสีหรือป้ายสี ซึ่งเป็นฝุ่นผงใส่กัน ด้วยสีสันต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ซึ่งการสาดสีใส่กันนี้สันนิษฐานว่า เป็นพื้นเพที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมา และปรับเปลี่ยนเป็นการสาดน้ำใส่กันแทน คือ สงกรานต์ โดยวิทยาลัยนานาชาติได้ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับนิสิต จึงได้จัดเทศกาล Holi Festival ขึ้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันความสนุกสนาน