วิทยาลัยนานาชาติ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด-19 

วันนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและบุคลากร ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในออฟฟิส และได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโควิด-19  ภายในห้องเรียนและส่วนต่างๆในอาคาร เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล ที่ให้ทุกฝ่ายร่วมกันป้องกันเชื้อไวรัส