แถลงการณ์ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.

ตามที่มีผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 42 ปี มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิง เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และเริ่มมีอาการป่วย ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตามการแถลงข่าวของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อเช้าวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยขณะนี้ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นั้น ทางศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ท่านทราบว่า

1. ประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลก ที่พบปะกับผู้ป่วยหญิงไทยรายดังกล่าว ก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2563 จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังตนเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในแหล่งชุมชน สังเกตอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือครั่นเนื้อครั่นตัว โดยหากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ ยังสถานพยาบาลที่ใกล้บ้าน

2. ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึง 19.00 น. (ตามที่ i fitness ได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้าแล้ว) โดยหญิงไทยรายดังกล่าว ไม่ได้แวะที่ใด เดินขึ้นชั้น 2 เข้าห้องเรียนโยคะฟลาย เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งมีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยจำนวน 5 คน ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการสอบสวนโรค เฝ้าระวังตามมาตรฐานทั้ง 5 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. ในส่วนของบุตรสาวของผู้ป่วยหญิงไทยรายดังกล่าว ได้มาตรวจที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่แผนกฉุกเฉิน ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรทราบรายชื่อบุคลากรที่ให้บริการทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนโรค อยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวัง และ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ ให้ทราบโดยเร็ว

4. บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในข้อ 2 และ ข้อ 3 โดยตรง จึงมิต้องวิตกกังวล อย่างไรก็ตามขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันส่วนบุคคล เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบัติตัวตามแนวทางสำคัญ 2 ข้อ ดังนี้
4.1 Social distancing : การเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2 เมตร
4.2 Shelter in Place : อยู่แต่ในบ้าน หรือที่พัก ไม่ออกไปข้างนอกโดยไม่จำเป็น

ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยนเรศวร