วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทอง จ.พิษณุโลก หารือแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับ นายไพศาล นวลทิม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง และ นายธวัชชัย สอนหาจักร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าทอง ในการหารือเตรียมความพร้อม แนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร กับ เทศบาลตำบลท่าทอง จ.พิษณุโลก  หลังจากได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมหารือแนวทาง จึงได้เล็งเห็นตรงกันที่จะร่วมมือจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าทอง จ.พิษณุโลก โดยให้อาจารย์และนิสิตจากสาขาต่างๆในวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมจัดโครงการบริการวิชาการต่างๆให้กับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ เทศบาลตำบลท่าทอง โดยจะมีการหารือในรายละเอียดต่อไป