งานกิจการนิสิตเปิด Live ให้คำแนะนำชีวิตเด็กหอ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา งานกิจการนิสิต นำโดย อาจารย์รชตวัน ลิมกาญจนาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต และ อาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้ดูแลกำกับการดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ค NUIC ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วในการติดต่อกับนิสิตทุกชั้นปี โดยเฉพาะการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในการเข้าพัก และการขนของเข้าหอพักมหาวิทยาลัย รวมถึงได้เปิดโอกาสได้ตอบข้อซักถามแบบสดๆ ทำให้นิสิตปี1 มีความพร้อมความเข้าใจมากขึ้น ทั้งนี้ ในวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา พี่ๆนิสิตวิทยาลัยนานาชาติได้ไปร่วมพาน้องเข้าหอ ดูแล ให้คำแนะนำ บริการ อำนวยความสะดวกให้กับนิสิตปี1 ของวิทยาลัยนานาชาติอย่างอบอุ่นอีกด้วย