วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทอง ประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการ Walk Rally”

ตามที่ นายไพศาล  นวลทิม ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง ได้ขอเข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอปรึกษาหารือด้านการจัดโครงการบริการวิชาการ และขอความร่วมมือจากวิทยาลัยนานาชาติ ในการเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ Walk Rally” โดยเทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะจัดโครงการดังกล่าวในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 นั้น

ทั้งนี้ ดร.สุพิชญา  มีสาด  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ  พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เดินทางไปประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการ Walk Rally” และสอบถามความต้องการในการรับบริการวิชาการจากวิทยาลัยนานาชาติสู่ชุมชนและสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ เทศบาลตำบลท่าทองณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรในทุกส่วนกองงาน ของเทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก  และได้เดินทางไปลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมใน “โครงการ Walk Rally” ณ วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก