ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Oleg Shovkvyy ได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากงาน The 11th ASEAN+9 International Conference on Business, Economics ,Finance and Innovation

วิทยาลัยนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ Dr.Oleg Shovkvyy  ที่ได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากงาน The 11th ASEAN+9 International Conference on Business, Economics ,Finance and Innovation ในหัวข้อ “Opportunities and Challenges for Global Business in Real-Time Economy” (The online and real-time conference) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

โดยงาน The 11th ASEAN+9 International Conference on Business, Economics ,Finance and Innovation ถือเป็นเวทีชั้นนำสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน ในการแบ่งปันและหารือเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ต่อธุรกิจและผลกระทบในทุกด้านของการจัดการธุรกิจตามหัวข้อ 5 ด้าน ได้แก่  1: Business Administration and Management 2: Economics, Finance, and Accounting 3: Information and Communication Technology 4: Service and Hospitality Management 5: Innovation