อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

อาจารย์ พิรากร สีเข้ม
อีเมล : pirakorns@nu.ac.th
โทร :
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
Master Degree of Arts, English-Thai Translation Thammasat University, Thailand

อาจารย์ศรัญญา ทารัตน์
อีเมล : sarunyat@nu.ac.th
โทร :055-968521
ห้อง: NUIC306

กาศึกษา
B.A. Linguistics, Thammasat University, Thailand
M.A. English, Srinakharinwirot University, Thailand

อาจารย์ Don August G. Delgado (S01X14)
อีเมล : dond@nu.ac.th
โทร : 055-968511
ห้อง: NUIC311

การศึกษา
B.A. English, Batangas State University, Philippines
M.A. Educational Administration, Rizal College of Taal, Philippines

อาจารย์ Chon Ne VILLE
อีเมล : chonn@nu.ac.th
โทร :055-968505
ห้อง: NUIC306

การศึกษา
Bachelor Degree: Social Sciences, University of Mary, USA
Master Degree: ESL, Washington State University, USA

 

อาจารย์ Christopher James Cook
อีเมล : chriscookpps@hotmail.com
โทร :-
ห้อง:-

การศึกษา
Bachelor degree: Science/Mech.E, Nottingham University, England

อาจารย์ Jarah Gertudes M. Espiritu
อีเมล : jarah@nu.ac.th
โทร :-
ห้อง:-

การศึกษา
Bachelor of Arts: Communication of arts, St. Daul College of Manila, St. Paul University System
Master of Education: Curriculum and instruction, Assumption University, Thailand

อาจารย์โสภิต เจนประดับ
อีเมล : sopitj@nu.ac.th
โทร :-
ห้อง:-

การศึกษา