มหาวิทยาลัย พันธมิตร

Aichi University, japan

Changwoon University, South Korea

Dongseo University, South Korea

Institute of Business management, Pakistan

Kanazawa University, Japan

Kelaniya University, Sri Lanka

National Chung Cheng University, Taiwan

National Sun-Yat Sen University, Taiwan

San Sebastian College-Recoletos, Manila, Philippines

Tzu Chi University, Taiwan

The University of Colombo, Sri-Lanka

University of Seoul, South Korea