Naresuan University Internaional College

News of NUIC

Event MC the Idol

image

Event MC the Idol

posted by: nuicadmin

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แข่งขันเข้ารอบชิงชนะเลิศ
"โครงการแข่งขันพิธีกรงานอีเวนท์ (Event MC the Idol)"

🎙️ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
==========================
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (รูปแบบ On-site)
📌 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 (08:00 – 16:30 น.)
📌 ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร
==========================
image

.
🎤 โอกาสการก้าวเข้าสู่การเป็นพิธีกรงานอีเวนต์มาถึงแล้ว!!!
.
หากคุณเป็น
👉 นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
👉 ต้องการหาเวทีให้ค้นหา เรียนรู้และทดสอบความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพพิธีกรและผู้ดำเนินรายการงานอีเวนต์
.
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศส่งวีดีโอคลิปจัดรายการและความสามารถในการเป็นพิธีกร (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับ “การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดของตน” (ความยาวไม่เกิน 3 นาที) เข้าร่วม “โครงการแข่งขันพิธีกรงานอีเวนต์ (𝙀𝙫𝙚𝙣𝙩 𝙈𝘾 𝙩𝙝𝙚 𝙄𝙙𝙤𝙡)” เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
.
🎙️โปรดศึกษา กติกาและระเบียบการแข่งขัน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ อย่างละเอียด
🎙️ สามารส่งวีดีโอคลิปได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2567 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
.
🎙️ ใบสมัครและช่องทางการสมัครส่งวีดีโอคลิป

👉 Click here

.
🎙️ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่ https://www.nuic.nu.ac.th/nuic_new/news/EventMCTheIdol.php
==========================
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (รูปแบบ On-site)
📌 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 (08:00 – 16:30 น.)
📌 ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร
==========================
.
จัดโดย:-
🤝 ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง
🤝 มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
สนับสนุนโดย
🤝 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB
.
#MICEStudentchapter
#MICEAcademy
#MICECapabilities
#TCEB
#NaresuanUniversity
.