ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

en

Study Programs
English Connect to the Community Through Smart Training

English Connect to the Community Through Smart Training

was recently conducted at Watyangen School, Phitsanulok on October 1, 2020, from 7.00 a.m. –…

IBM student won a first runner-up prize

IBM student won a first runner-up prize

Congratulations to our NUIC IBM student, Miss Boonyaporn Phummuang and her team from faculty of…

VIDEO

Naresuan University International College (NUIC) was established by the Council of Naresuan University at its’ 94th meeting, on January 13, 2001, with a view to enhancing the effectiveness and reputation of Naresuan University as an international center for learning.

NUIC is charged with the responsibility of providing effective management and administration of international programs at the undergraduate level at Naresuan University.as follows;
– a Bachelor of Business Administration in International Tourism and Hospitality Management 
– a Bachelor of Business Administration in Human Resource Management 
– a Bachelor of Business Administration Program in International Business Management
– a Bachelor of Arts in English for Business Communications

English with NUIC

English with NUIC #1

English with NUIC #2

English with NUIC #3

English with NUIC #4