ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ 2 ตำแหน่ง

en

Update about Covid-19

NUIC Announcement on measures to prevent Covid-19 outbreak dated the 11th of April 2021

Regarding the announcement of Phitsanulok Governor and Naresuan University on measures preventing COVID-19, NUIC would like to announce the measures as follows: NUIC will be ...
Study Programs
Ignite the fire: the secret to start a business in your 20s

Ignite the fire: the secret to start a business in your 20s

On the 3rd of March, 2021, NUIC organized a session for IBM students  title “Ignite…

NUIC 20th Anniversary on the 13th of January, 2021.

NUIC 20th Anniversary on the 13th of January, 2021.

NUIC celebrated its 20th Anniversary on the 13th of January 2021 at NUIC and SaoHin…

VIDEO

Naresuan University International College (NUIC) was established by the Council of Naresuan University at its’ 94th meeting, on January 13, 2001, with a view to enhancing the effectiveness and reputation of Naresuan University as an international center for learning.

NUIC is charged with the responsibility of providing effective management and administration of international programs at the undergraduate level at Naresuan University.as follows;
– a Bachelor of Business Administration in International Tourism and Hospitality Management 
– a Bachelor of Business Administration in Human Resource Management 
– a Bachelor of Business Administration Program in International Business Management
– a Bachelor of Arts in English for Business Communications

English with NUIC

English with NUIC #1

English with NUIC #2

English with NUIC #3

English with NUIC #4